Copyright

Materiały (teksty, projekt graficzny) publikowane w stronie www.mediart.pl oraz rozpowszechniane za pomocą RSS są własnością MEDIART Sp. z o.o.
Ich wykorzystywanie - poza określonymi ustawowo wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem własnym - wymaga zgody naszej firmy.

Pamiętaj proszę o prawach autorskich. Dużo czasu poświęcamy tekstom oraz grafice, w związku z czym kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów bez naszej wiedzy jest zabronione.