Kontakt

MEDIART Sp. z o.o.
ul. Kozietulskiego 4A
Bydgoszcz

NIP: 554-294-05-12

Grzegorz Urbaniak
tel. 533-015-100